Το Λογιστικό Γραφείο

banner imagebanner image
Κωβαίος Ευάγγελος
Λογιστικό Γραφείο Αμοργός

 
Η εταιρεία ΚΩΒΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ασχολείται με το αντικείμενο των λογιστικών υπηρεσιών απο το 1975. Απο το 2009, εκτός απο λογιστικές υπηρεσίες, η επιχείρηση έχει ως δεύτερο αντικείμενο το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και τον εξοπλισμό καταστημάτων με ταμειακές μηχανές, αναλώσιμα, συστήματα ασφαλείας κλπ.
 
Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου καθώς και η άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:
 
 Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος, Παρακρατούμενων Φόρων
 Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
 Σχεδιασμός μηχανογραφικού συστήματος
 Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος, Παρακρατούμενων Φόρων
 Ενάρξεις - μεταβολές – διακοπές εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων
 Μισθωτήρια – ενεργειακά πιστοποιητικά
 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων